Obecní úřad,  790 64 Vápenná  |  Telefon: 584 439 068  |  e-mail: vapenna@rychleby.cz

uvod

Gmina jest uważana za bramę wejściową do Mikroregionu Żulowsko [Mikroregion Žulovsko] z kierunku od Jesioniku. Leży w kotlinie na pograniczu wyżyny Żulowskiej [Žulovská pahorkatina], pogórza Hornolipowskiego [Hornolipovská hornatina] oraz grzbietu Sokolskiego [Sokolský hřbet] Gór Rychlebskich [Rychlebské hory].

Česky

Informacje i kontakty Urzędu Gminnego

 wójt
 telefon
 adres
 e-mail
 www

  Leoš Hannig
  584 439 068
  OÚ Vápenná, 790 64 Vápenná
  vapenna@rychleby.cz
  www.vapenna.cz, www.vapenna.eu

Dane statystyczne gminy

Ilość obywateli

: 1.363

Z tego w wieku produkcyjnym

: 787

Przeciętna wieku obywateli

: 34,7

Powierzchnia katastralna

: 3667 ha

Odsyłacze :

 

Historia

 

Mikroregion Żulowsko

 

Jaskinia na Pograniczu

 

Łomy Wycpawek, wierzch Żulowski oraz Arcybiskupi

Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskie

CZ PL interreg IIIA
Euroregion Praděd

Gminne organy :

  sipka_cervena  Wybrane gminne organy

Pamiątky :

Zabytki Kościół św. Filipa jest najwyraźniejszą dominantą gminy i równocześnie mającym największe znaczenie zabytkiem kulturalnym gminy. Został wybudowany w stylu klasycystycznym w latach 1780 - 1781. Alois Bauch z Widnawy na przełomie XIX i XX wieku ozdobił wnętrza przepięknymi obrazami. Do nieruchomych zabytków kulturalnych zaliczamy również stary cmentarz rozciągający się w okolicach kościoła. Zbudowany został z nieotynkowanego kamienia z kamieniołomu.

Architektura ludowa Pierwotność istnienia zabudowy gminy potwierdza parterowy dom nr 98 stojący nad potokiem, parę kroków od kościoła. Pochodzi z przełomu XVIII i XIX wieku.

Boża męka znajduje się na jednej z ulic gminy Wapienna przy wyjeździe w kierunku do Żulowej [Žulová]. Przedstawia ciekawe prace ludowych mistrzów murarskich w stylu późnego baroku z 2. połowy XVIII wieku.

Grób Siedmiu Ofiar Strajku Frywaldowskiego  
Na miejscowym cmentarzu znajduje się najmłodszy nieruchomy zabytek kulturalny. Jest dowodem nieszczęśliwego zakończenia strajku 25 listopada 1931 r., kiedy kulki żandarmerii zabiły siedmiu strajkujących robotników.

Wapiennik kamienny - świetnie zachowana osobliwość techniczna stoi w pobliżu dworca za torami kolejowymi.

   © 2007 hvjdesign.eu | veškerá práva vyhrazena | optimalizováno pro MSIE 6+ a Mozilla Firefox 2+